Natuur beschermen via integrale aanpak

Wat zou er kunnen gebeuren, mochten de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd moeten worden met nog andere maatregelen dan alleen stikstof?

 1. Verlies aan habitat door te kleine eilandjes, omringd door vijandig mensengebied
  1. Terug naar de groene hoofdstructuur van 1990
 2. Verdroging
  1. Waterpeil in de natuurgebieden omhoog
  1. Industriële waterwinning in en rond natuurgebieden beperken
  1. Drainage en waterverbruik drastisch verminderen: veel grondwaterputten in natuurgebied moeten weg
 3. Pesticiden en andere chemicaliën die reservaten insluipen en de natuur ontregelen
  1. Per direct verbod op bepaalde pesticiden rondom natuurreservaten
  1. Teelten die veel pesticiden vergen zoals bloembollen en pootaardappelen voor export rondom natuurgebieden verbieden
 4. Overdadig menselijk (mede-)gebruik van natuurreservaten en te hoge recreatiedruk
  1. Mensengebied geschikter maken voor sporten en ontspannen
  1. Heraanleg van recreatiegebieden in en rondom stden
  1. Toegankelijker maken van boerenland
  1. Tegen loslopende honden in natuurgebied, mountainbikeparcours en evenementen in natuurgebied
 5. Houtproductie
  1. Productiebossen aanleggen op boerenland om de houtproductie geleidelijk over te nemen
 6. Natuurvriendelijker beheer
  1. Beheerders budget geven voor kleinschaliger beheer.
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

error: Deze inhoud is beschermd
Scroll naar boven