Biologische landbouw zorgt voor meer toekomst voor de sector.

Biologische landbouw is een vorm van landbouw waarbij natuurlijke methoden en materialen worden gebruikt om gewassen te verbouwen en dieren te fokken. Er zijn verschillende voordelen van biologische landbouw, waaronder:

 1. Milieuvriendelijkheid: Biologische landbouwmethoden zijn ontworpen om de impact op het milieu te verminderen en de biodiversiteit te bevorderen. Biologische landbouw gebruikt geen synthetische pesticiden, herbiciden of kunstmest, wat leidt tot minder bodem- en waterverontreiniging en minder schade aan de natuurlijke ecosystemen.
 2. Dierenwelzijn: Biologische landbouw heeft strenge regels op het gebied van dierenwelzijn en dieren worden op een natuurlijke manier gehouden en gevoed, zonder gebruik te maken van groeihormonen of antibiotica. De dieren hebben meer ruimte om te bewegen en hebben toegang tot de buitenlucht en natuurlijke voeding.
 3. Voedselkwaliteit: Biologisch geteelde producten bevatten vaak hogere niveaus van voedingsstoffen, zoals antioxidanten en vitamines, in vergelijking met conventioneel geteelde producten. Bovendien bevatten ze vaak minder restanten van pesticiden en andere chemicaliën, waardoor ze veiliger zijn voor menselijke consumptie.
 4. Duurzaamheid: Biologische landbouwmethoden hebben als doel om de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven te behouden en te versterken. Hierdoor wordt de landbouwgrond gezonder en beter bestand tegen ziekten en plagen, waardoor de opbrengst op de lange termijn kan worden verbeterd.
 5. Sociaaleconomische voordelen: Biologische landbouw kan leiden tot een verbeterde economische situatie van boeren, aangezien biologische producten vaak hogere prijzen hebben dan conventionele producten. Daarnaast kan biologische landbouw bijdragen aan de ontwikkeling van lokale economieën door de ondersteuning van lokale boeren en bedrijven.

Waarom nog niet het gewenste resultaat?

De strategie van biologische landbouw kan om verschillende redenen mislukken. Hieronder staan enkele mogelijke oorzaken:

 1. Slecht management: Biologische landbouw vereist een goede kennis van ecologische principes en managementtechnieken. Als het land niet goed wordt beheerd, kan dit leiden tot een afname van de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit, en uiteindelijk tot een afname van de productie.
 2. Beperkte beschikbaarheid van inputs: Biologische landbouw maakt gebruik van natuurlijke inputs zoals compost, organische meststoffen en natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Als deze inputs niet beschikbaar zijn in voldoende hoeveelheden of van voldoende kwaliteit, kan dit de productie beperken.
 3. Klimaat- en weersomstandigheden: Biologische landbouw is gevoelig voor klimaat- en weersomstandigheden, zoals droogte, overstromingen en plagen. Als deze omstandigheden niet goed worden beheerd, kan dit leiden tot verlies van gewassen en lagere opbrengsten.
 4. Hogere productiekosten: De productiekosten van biologische landbouw zijn over het algemeen hoger dan die van conventionele landbouw. Dit komt doordat biologische landbouwmethoden meer arbeidsintensief zijn en het gebruik van natuurlijke inputs duurder kan zijn. Dit kan leiden tot hogere prijzen voor biologische producten, waardoor het voor consumenten minder aantrekkelijk wordt om biologische producten te kopen.
 5. Concurrerende belangen: Soms kunnen producenten andere belangen hebben dan de strategie van biologische landbouw, zoals het maximaliseren van winst of het behalen van hogere opbrengsten. Dit kan leiden tot het gebruik van conventionele landbouwmethoden of het verminderen van de kwaliteit van biologische producten.

Om de strategie van biologische landbouw te laten slagen, is het belangrijk om deze uitdagingen aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het bevorderen van een beter management, het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van inputs, en het ontwikkelen van klimaatbestendige landbouwmethoden. Het is ook belangrijk om de marktvraag te vergroten door consumenten bewust te maken van de voordelen van biologische landbouw en de producten betaalbaar en toegankelijk te maken.

Actieplan concreet maken

Het opstellen van een haalbaar en rendabel actieplan voor een biologisch landbouwbedrijf vereist planning en strategisch denken. Hieronder vindt u enkele stappen die u kunnen helpen bij het opstellen van een actieplan:

 1. Analyseer de markt: Onderzoek de markt en de trends in de biologische landbouw. Kijk naar de vraag naar biologische producten en de concurrentie in uw regio.
 2. Bepaal uw producten: Kies de biologische producten die u wilt produceren en onderzoek de haalbaarheid en winstgevendheid van deze producten. Kies producten die passen bij uw grondsoort en klimaat, en waar vraag naar is.
 3. Plan uw productie: Plan uw productie volgens het seizoen en de behoeften van uw klanten. Zorg ervoor dat u de juiste producten op het juiste moment produceert en dat u een goede oogstplanning heeft.
 4. Ontwikkel een marketingstrategie: Ontwikkel een marketingstrategie die past bij uw doelgroep en uw producten. Maak gebruik van social media, lokale kranten, flyers en mond-tot-mondreclame. Het is belangrijk om uw doelgroep te informeren over uw producten en waarom uw producten uniek zijn.
 5. Zoek afzetkanalen: Zoek afzetkanalen die passen bij uw producten en uw doelgroep. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor directe verkoop aan consumenten, verkoop aan restaurants of verkoop aan supermarkten. Kies een afzetkanaal dat past bij uw producten en uw doelgroep.
 6. Werk samen met andere biologische producenten: Werk samen met andere biologische producenten om uw productaanbod uit te breiden en de kosten te delen. Zo kunt u uw klanten een breed scala aan biologische producten aanbieden en de kosten voor bijvoorbeeld transport en marketing delen.
 7. Maak een financieel plan: Maak een financieel plan en bepaal uw kosten, inclusief de kosten van de productie, marketing en verkoop. Bepaal uw prijzen en marges en zorg ervoor dat u voldoende winst maakt om uw bedrijf te laten groeien en uw investeringen terug te verdienen.

Door deze stappen te volgen en de juiste ondersteuning en begeleiding te zoeken, kunt u met een biologisch landbouwbedrijf succesvol starten. Het is belangrijk om de kosten en baten van de verschillende stappen en keuzes goed af te wegen en rekening te houden met de factoren die de haalbaarheid en rendabiliteit beïnvloeden. Het kan ook helpen om in contact te treden met relevante organisaties en adviesbureaus, zoals een bioboerencoöperatie of een landbouwadviesdienst, om meer informatie en ondersteuning te krijgen.

Meer informatie nodig?

 • Kenniscentrum :
 • Wetgeving:
 • Administratie:
 • Economie:
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven