Community Supported Agriculture

Community Supported Agriculture (CSA) heeft verschillende voordelen, waaronder:

 1. Lokaal en duurzaam voedsel: CSA bevordert de productie en consumptie van lokaal en duurzaam voedsel. Dit vermindert de afhankelijkheid van verre voedselbronnen en vermindert de milieubelasting door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaan met transport.
 2. Directe relatie tussen boeren en consumenten: CSA biedt een directe relatie tussen boeren en consumenten. Dit betekent dat de consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt en wie het produceert. Bovendien ondersteunt het de lokale economie doordat de boeren directe inkomsten krijgen.
 3. Seizoensgebonden en gevarieerd voedsel: CSA stimuleert de productie van seizoensgebonden en gevarieerd voedsel. Dit moedigt mensen aan om voedsel te eten dat in het seizoen is en kan leiden tot een bredere en meer gevarieerde consumptie van groenten en fruit.
 4. Betere kennis over voedsel: CSA-klanten kunnen vaak deelnemen aan educatieve evenementen op de boerderij, zoals rondleidingen, workshops en proeverijen. Dit helpt mensen om meer te weten te komen over de oorsprong van hun voedsel en kan leiden tot een beter begrip van voeding en landbouw.
 5. Gemeenschapsgevoel: CSA bevordert het gemeenschapsgevoel doordat mensen samenwerken aan het ondersteunen van lokale boeren en het delen van de oogst. Dit kan leiden tot nieuwe vriendschappen en gemeenschapsactiviteiten.

Kortom, CSA biedt verschillende voordelen voor boeren, consumenten en de lokale gemeenschap als geheel.

Er zijn verschillende soorten CSA-bedrijven, waaronder:

 1. Gemengde CSA: Hierbij ontvangen leden een wekelijks assortiment van verschillende soorten groenten, fruit en soms ook andere producten zoals eieren, vlees en zuivel.
 2. Gespecialiseerde CSA: Dit zijn CSA’s die zich richten op de teelt van één bepaald gewas, zoals aardappelen, tomaten of sla.
 3. Biologische CSA: Dit zijn CSA’s die biologische landbouwpraktijken hanteren en biologische producten leveren.
 4. Stadslandbouw CSA: Dit zijn CSA’s die zijn gevestigd in stedelijke gebieden en die vaak verticale landbouwtechnieken gebruiken om op kleine ruimtes te produceren.
 5. Dieren-gebaseerde CSA: Dit zijn CSA’s die zich richten op het leveren van vlees, eieren en zuivelproducten van dieren die op de boerderij worden gehouden.
 6. Bloemen-gebaseerde CSA: Dit zijn CSA’s die bloemen telen en leveren aan hun leden.
 7. Seizoensgebonden CSA: Dit zijn CSA’s die zich richten op de teelt van seizoensgebonden producten, zoals pompoenen in de herfst of bessen in de zomer.

Het type CSA-bedrijf kan verschillen afhankelijk van de locatie, de boeren en de consumentenvraag.

Waarom nog niet het gewenste resultaat?

Er zijn verschillende redenen waarom een Community Supported Agriculture (CSA) kan mislukken, waaronder:

 1. Onvoldoende vraag: Een CSA kan moeite hebben om voldoende klanten te vinden om het bedrijf rendabel te maken. Als er niet genoeg vraag is naar het voedsel dat de CSA produceert, kan het bedrijf failliet gaan.
 2. Problemen met oogsten: Als er problemen zijn met het oogsten, zoals slechte weersomstandigheden of plagen, kan dit leiden tot minder of minder gevarieerd voedsel dat beschikbaar is voor de CSA-klanten.
 3. Moeilijkheden met productie en distributie: Als de productie en distributie van het voedsel niet goed worden beheerd, kan het moeilijk zijn om het voedsel op tijd bij de klanten te krijgen. Dit kan leiden tot ontevreden klanten en verlies van zakelijke kansen.
 4. Problemen met de organisatie: Een CSA kan falen als gevolg van slechte organisatie en management. Als er onduidelijke communicatie is over de ophaal- of bezorgplannen of als de administratie niet goed wordt bijgehouden, kan dit leiden tot ontevreden klanten en verlies van vertrouwen in het bedrijf.
 5. Onvoldoende expertise: Als de CSA-eigenaren of -medewerkers niet voldoende kennis of ervaring hebben met landbouw of bedrijfsvoering, kan dit leiden tot problemen bij het runnen van de CSA.

Kortom, een CSA kan falen om verschillende redenen en het is belangrijk dat de eigenaren en leidinggevenden van een CSA deze potentiële problemen herkennen en proactief aanpakken om het bedrijf succesvol te maken.

Actieplan concreet maken

CSA (Community Supported Agriculture) is een alternatief distributiemodel voor landbouwproducten, waarbij consumenten de producten rechtstreeks van de boer kopen en daarbij vaak vooraf betalen voor een seizoen. Hieronder volgen enkele stappen die u kunt nemen om een haalbaar en rendabel actieplan voor een CSA te ontwikkelen:

 1. Bepaal uw productaanbod: Bepaal welke producten u wilt produceren en verkopen. Dit kan bijvoorbeeld groenten, fruit, vlees, zuivel, eieren en/of kruiden zijn.
 2. Stel uw CSA-model vast: Bepaal uw CSA-model, waaronder de duur van het seizoen, de hoeveelheid en het type producten, de prijsstructuur, de ophaal- of leveringsmethode en eventuele aanvullende diensten of evenementen.
 3. Bepaal uw klantenbestand: Identificeer uw doelgroep en bepaal hoeveel klanten u nodig heeft om uw productie en verkoop te financieren. Dit kan betekenen dat u een marktonderzoek uitvoert om de interesse van potentiële klanten te peilen.
 4. Maak een kosten-batenanalyse: Maak een kosten-batenanalyse om te bepalen of de investering in een CSA haalbaar is. Dit omvat het bepalen van alle kosten, inclusief de kosten voor de productie, verpakking en distributie, en de mogelijke opbrengsten van de CSA.
 5. Ontwikkel een marketingstrategie: Ontwikkel een marketingstrategie om uw CSA te promoten en uw doelgroep te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u uw CSA opneemt in lokale landbouw- en voedselnetwerken, social media gebruikt, of een website of nieuwsbrief ontwikkelt.
 6. Implementeer het actieplan: Nadat het actieplan is ontwikkeld en de haalbaarheid is vastgesteld, moet u het plan in de praktijk brengen. Dit kan betekenen dat u uw productie en distributie organiseert, klanten werft en zorgt voor een efficiënte ophaal- of leveringsmethode.
 7. Monitor en evalueer: Het is belangrijk om het effect van uw CSA te monitoren en regelmatig te evalueren om te bepalen of de doelen worden bereikt en of er nog verbeteringen nodig zijn.

Door deze stappen te volgen, kunt u als boer een haalbaar en rendabel actieplan ontwikkelen voor een CSA. Hierdoor kunt u niet alleen extra inkomsten genereren, maar ook bijdragen aan een grotere waardering voor de landbouwsector en duurzame landbouwpraktijken, en uw lokale gemeenschap en economie versterken.

Meer informatie nodig?

 • Kenniscentrum :
 • Wetgeving:
 • Administratie:
 • Economie:
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven