De onderneming (interne versie)

DE ONDERNEMING
Hoe ziet je onderneming er uit? 

Hoe zit de balans?
Weinig ondernemers zonder vennootschap maken de oefening. 
Onderstaande tabel helpt je snel een schatting te maken van je vermogen en je vermogensbronnen. 
Dit bepaalt in belangrijke mate je bewegingsvrijheid.

Hoeveel rendement draai je op dit ogenblik?
De meeste ondernemers hebben een fiscale resultaatrekening, die ze kunnen gebruiken als eerst stap naar een rendementsanalyse.

95% van de bedrijven hebben een positieve balans.

 • Wie liquide middelen heeft, kan zich aanpassen aan de nieuwe situatie.
 • Indien geld geblokkeerd zit in een actief, kan dit actief verkocht worden om de nieuwe situtatie mogelijk te maken.
 • Er is veel ondersteuning om activa zo slim mogelijk te gelde te maken.

Enkel voor de bedrijven die wég moéten : flankerend beleid

De rekenregels van de compensering bij flankerend beleid zijn slechts een fragment van de onteigeningsprocedure voor algemeen belang. Heel veel posten in de berekening worden niet aanvaard en beroep is niet mogelijk.

Bij de berekening gaat men uit van oude waarderingsregels en houdt men geen rekening met het passief van de onderneming (schulden bij bank en leveranciers).
De rekenfout is dus een aanslag op het eigen vermogen van de betrokken ondernemers.
In het slechtste geval konden ze vroeger failliet gaan, maar dit is ondertussen ook niet meer menselijk mogelijk.


Hoeveel wordt er tegenwoordig verdiend op het bedrijf?

Het resultaat van een bedrijf is eigenlijk een vergoeding voor verschillende factoren

 • arbeid: de arbeid van familiale arbeidskrachten zou moeten betaald worden.
 • kapitaal: alle eigen middelen in een bedrijf zouden ergens moeten vergoed worden.
  • Bij bedrijven met gehuurd of gepacht vermogen, worden deze kosten afgetrokken van het resultaat. Bij bedrijven die zelf hun vermogen ter beschikking stellen van het bedrijf is ook een vergoeding nodig.
  • Bedrijven die investeerden met eigen middelen zouden een vergoeding moeten kunnen aanrekenen voor dit roerend vermogen.
 • risico: teeltrisico, marktrisico, klimaatrisico en beleidsrisico zijn kostprijzen, die meegerekend moeten worden. Sommige risico’s kunnen ingedekt worden door verzekeringen, termijncontracten of teeltcontracten, maar een aantal risico’s zijn niet verzekerbaar.
 • management: na correctie van het bedrijfsresultaat van bovenstaande kosten, blijft er nog een vergoeding over voor de management inspanning.

70% van de bedrijven zitten nog in een forfaitaire fiscale aangifte: deze leggen de werkelijke rendementen niet bloot.

In totaal zijn er 4-5000 bedrijven met een bedrijfseconomische boekhouding, waar een beeld van rendement kan uitgehaald worden. We moeten wel beseffen dat in de uitgangspunten een aantal foute aannames zitten.

In het LARA-rapport 2020 staan een paar interessante zaken, die de lezer kunnen inspireren.

Volgens het gemiddeld huishoudbudgetonderzoek NIS heeft de gemiddelde vlaming een gemiddeld huishoudbudget van 38.000 euro voor gezin met 1.8 kinderen. Als beide partners 1600 uur per jaar werken, hebben ze dus een netto vergoeding van 12.66 euro per uur.

Als we in bovenstaande figuur en tabel kijken, is het inkomen van veel bedrijven (te) laag.

Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven