Impact van landbouw op natuur verminderen

Er zijn verschillende manieren waarop de landbouw haar impact op de natuur kan verminderen:

 1. Duurzame landbouwpraktijken: Door het gebruik van duurzame landbouwpraktijken, zoals het verminderen van chemische bestrijdingsmiddelen, het gebruik van organische meststoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen zoals water en bodem, kan de impact van de landbouw op de natuur worden verminderd.
 2. Biodiversiteit bevorderen: Het bevorderen van biodiversiteit in de landbouw kan helpen om de impact op de natuur te verminderen. Dit kan worden gedaan door het creëren van biodiversiteitsvriendelijke landschappen, zoals het behoud van natuurlijke habitats, het aanleggen van groene corridors en het creëren van voldoende broed- en foerageerhabitat voor wilde dieren.
 3. Landschapsbeheer: Het beheer van het landschap kan helpen om de impact van de landbouw op de natuur te verminderen. Dit kan worden gedaan door het creëren van bufferzones, het aanleggen van groene corridors, het behoud van houtwallen en heggen, en het behoud van historische landschapselementen.
 4. Gebruik van technologie: Technologische innovaties kunnen helpen om de impact van de landbouw op de natuur te verminderen. Bijvoorbeeld, precisielandbouw, waarbij landbouwproductie wordt afgestemd op specifieke behoeften van gewassen en het minimaliseren van verlies van water en voedingsstoffen, kan helpen om de impact op de natuur te verminderen.
 5. Samenwerking met natuurbeheerders: Het samenwerken met natuurbeheerders, zoals natuurbeschermingsorganisaties, kan helpen om de impact van de landbouw op de natuur te verminderen. Samenwerking kan resulteren in gedeelde kennis en gezamenlijke acties, zoals het behoud van natuurlijke habitats, het aanleggen van groene corridors en het creëren van voldoende broed- en foerageerhabitat voor wilde dieren.
 6. Bewustwording: Bewustwording van de impact van de landbouw op de natuur kan helpen om deze te verminderen. Door landbouwers te informeren over de negatieve effecten van bepaalde landbouwpraktijken op de natuur, kunnen zij inzicht krijgen in manieren om deze negatieve effecten te verminderen.

Het verminderen van de impact van de landbouw op de natuur vereist een gezamenlijke inspanning van landbouwers, beleidsmakers, natuurbeheerders en andere belanghebbenden. Het is belangrijk om te begrijpen dat de landbouw en de natuur elkaar nodig hebben, en dat het verminderen van de impact op de natuur ook kan leiden tot duurzamere en productievere landbouwpraktijken op lange termijn.

Waarom nog niet het gewenste resultaat?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom landbouwers hun impact op de natuur niet verminderen, zoals:

 1. Korte termijn winst: Landbouwers kunnen zich richten op het behalen van korte termijn winst en daarbij niet de negatieve impact op de natuur overwegen. Het gebruik van intensieve landbouwpraktijken, zoals het gebruik van pesticiden en kunstmest, kan leiden tot een hogere opbrengst op korte termijn, maar kan op de lange termijn schade toebrengen aan de bodem, het water en de biodiversiteit.
 2. Gebrek aan kennis en middelen: Sommige landbouwers kunnen niet beschikken over de juiste kennis en middelen om duurzame landbouwpraktijken toe te passen die minder schadelijk zijn voor de natuur. Daarom is het belangrijk om landbouwers te informeren en ondersteuning te bieden bij het toepassen van duurzame landbouwpraktijken.
 3. Concurrentie: Landbouwers kunnen zich in een competitieve omgeving bevinden waarbij zij concurreren om klanten en marktaandeel. Dit kan ertoe leiden dat zij kiezen voor intensieve landbouwpraktijken om hun opbrengst te verhogen en hun kosten te verlagen.
 4. Wet- en regelgeving: In sommige gevallen is er onvoldoende of geen wet- en regelgeving om de impact van de landbouw op de natuur te verminderen. Het is belangrijk dat er voldoende wet- en regelgeving is die duurzame landbouwpraktijken bevordert en het gebruik van schadelijke praktijken ontmoedigt.
 5. Onvoldoende samenwerking: Landbouwers en natuurbeheerders kunnen soms niet genoeg samenwerken om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen en de impact op de natuur te verminderen. Een goede samenwerking tussen landbouwers en natuurbeheerders kan leiden tot een beter begrip van elkaars standpunten en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken.

Het verminderen van de impact van de landbouw op de natuur vereist een gezamenlijke inspanning van landbouwers, beleidsmakers, natuurbeheerders en andere belanghebbenden. Het is belangrijk om te begrijpen dat duurzame landbouwpraktijken op lange termijn zullen leiden tot productievere en gezondere landbouwbedrijven en een betere leefomgeving voor mens en natuur.

Actieplan concreet maken

Hieronder vindt u enkele stappen om een haalbaar en rendabel actieplan op te stellen:

 1. Identificeer de problemen: Het eerste wat u moet doen is de problemen identificeren die de landbouwactiviteiten hebben op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn zoals bodemdegradatie, waterverontreiniging, erosie, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering.
 2. Stel doelen vast: Bepaal vervolgens wat u wilt bereiken en stel haalbare en meetbare doelen vast. Voorbeelden van doelen kunnen zijn het verminderen van bodemerosie, het verbeteren van de waterkwaliteit of het behoud van biodiversiteit op de boerderij.
 3. Ontwikkel strategieën: Om deze doelen te bereiken, moet u strategieën ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de landbouwpraktijken op uw boerderij. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u overstapt op duurzame landbouwtechnieken, zoals het gebruik van organische meststoffen, gewasrotatie en gewasbescherming met natuurlijke middelen.
 4. Maak een kosten-batenanalyse: Het is belangrijk om een kosten-batenanalyse te maken om te bepalen of de investering haalbaar is. Het is belangrijk om alle kosten en opbrengsten op te nemen, inclusief de kosten voor de implementatie van de nieuwe landbouwpraktijken, het onderhoud, de mogelijke opbrengsten van de nieuwe praktijken en eventuele subsidies of belastingvoordelen.
 5. Implementeer het actieplan: Nadat het actieplan is ontwikkeld en de haalbaarheid is vastgesteld, moet u het plan in de praktijk brengen. Dit kan betekenen dat u nieuwe landbouwpraktijken invoert, de productie van bepaalde gewassen beperkt of aanpassingen maakt aan de infrastructuur van uw boerderij.
 6. Monitor en evalueer: Het is belangrijk om het effect van de nieuwe landbouwpraktijken te monitoren en regelmatig te evalueren om te bepalen of de doelen worden bereikt en of er nog verbeteringen nodig zijn.

Meer informatie nodig?

 • Kenniscentrum :
 • Wetgeving:
 • Administratie:
 • Economie:
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven