Je droomt van een zorgboerderij

Heel wat nieuwe ondernemers dromen van een zorgboerderij.
Zelf ben ik daar ook laaiend enthousiast over.
Mijn ouders hadden ook heel hun carrière een zorgboerderij avant la lettre. Al wie langskwam uit het dorp, was welkom. Voorwaarde was wel dat ze meedraaiden en een handje toestaken. Om dan tijd te kunnen maken om koffie te drinken.
Het gaf gemeenschapsgevoel, betrokkenheid en zorg voor mekaar.

Vandaag is alles gereglementeerd: iemand die een handje toesteekt, moet een contract hebben of je krijgt problemen met de sociale inspectie. Je moet een aparte verzekering nemen of je loopt een groot risico. En je moet goed genoeg zijn om mensen te mogen helpen.

Samenvatting van regels:

 • Een zorgboerderij in agrarisch gebied wordt gezien als een verbredingactiviteit, die alleen is toegestaan als er daadwerkelijk nog landbouwactiviteiten zijn: die moet je inkomsten, administratie en tijdsbesteding kunnen bewijzen.
 • Iedere aanpassing voor je zorgboeren (zoals ontvangstruimte, kleedruimte, sanitaire ruimte, vergader- of eetzaal) is onderhevig aan een omgevingsvergunning. Om dit in orde te krijgen, heb je gespecialiseerde adviseurs nodig.
 • Voor de uitbating zelf heb je een erkenning nodig, die je alleen kan krijgen als je voldoet aan een reeks wettelijke voorwaarden en je een samenwerkingscontract hebt met een erkende zorg- of welzijnsinstelling. Hiervoor heb je ook een contract nodig van Steunpunt Groene Zorg.
 • Om alle regeltjes van de arbeidswetgeving te omzeilen, heb je een professioneel opgestelde zorgboerderijovereenkomst nodig. Dit kan je zelf niet opstellen.
 • Tenslotte moet je een extra burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Je kan deze risicodekking ook laten opnemen in je bedrijfspolis, mits een premieverhoging.

Subsidie
Je kan hiervoor subsidie krijgen van 40 euro per dag (minimaal 6 uur) of 20 euro per halve dag (minimaal 3 uur). Omgerekend krijg je dus +- 7 euro per uur voor zorg.

Er zijn nog een aantal voorwaarden om die subsidie te krijgen.

 • Geen enkele van de zaakvoerders ontvangt een ouderdomspensioen.
 • Het bedrijf heeft voldoende bedrijfsomvang. Deze bedrijfsomvang wordt uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat per bedrijfsleider en bedraagt ten minste 30.000 euro per bedrijfsleider afkomstig uit  land- en tuinbouwactiviteiten en uit land- en tuinbouwverbredingsactiviteiten op het land- en tuinbouwbedrijf. Hierbij mogen de vermelde verbredingsactiviteiten maximaal 50% bedragen van het totale bruto bedrijfsresultaat van het bedrijf.
 • Alle zaakvoerders halen op jaarbasis minder dan 18.000 euro beroepsinkomen uit andere niet-landbouw beroepsactiviteiten of activiteiten buiten de vennootschap.

Kortom:
De gezellige zorgboerderij van mijn ouders is niet meer mogelijk.
Er hangt een pak administratiedruk aan vast.
En je ontvangt 7 euro per uur als vergoeding.
Gevolg: een zorgboerderij voor je hobby zorgt voor geen alternatief inkomen om je transitieplan mogelijk te maken.

Waarom nog niet het gewenste resultaat?

Er zijn verschillende redenen waarom een zorgboerderij kan mislukken, waaronder:

 1. Financiële problemen: Een zorgboerderij kan moeite hebben om winstgevend te zijn, vooral als de exploitatiekosten hoog zijn. Als er niet genoeg geld binnenkomt om de kosten te dekken, kan de zorgboerderij uiteindelijk failliet gaan.
 2. Onvoldoende vraag: Als er onvoldoende vraag is naar de diensten die de zorgboerderij aanbiedt, kan het moeilijk zijn om genoeg klanten te vinden om het bedrijf draaiende te houden.
 3. Problemen met vergunningen en regelgeving: Het runnen van een zorgboerderij kan ingewikkeld zijn vanwege de vereisten voor vergunningen en regelgeving. Als een zorgboerderij niet aan de regelgeving voldoet, kan dit leiden tot boetes of zelfs sluiting.
 4. Problemen met de zorgverlening: Het is belangrijk dat de zorg die op een zorgboerderij wordt geboden van hoge kwaliteit is. Als er problemen zijn met de zorgverlening, kunnen klanten ontevreden worden en elders hun zorg gaan zoeken.
 5. Problemen met het management: Een zorgboerderij kan ook falen als gevolg van slecht management. Als de leidinggevenden niet in staat zijn om het bedrijf goed te runnen, kan dit leiden tot problemen op het gebied van financiën, marketing, personeel en meer.

Kortom, een zorgboerderij kan om verschillende redenen falen en het is belangrijk dat de eigenaren en leidinggevenden van een zorgboerderij deze potentiële problemen herkennen en proactief aanpakken om het bedrijf succesvol te maken.

Actieplan concreet maken

Het opstellen van een haalbaar en rendabel actieplan om een zorgboerderij te starten vereist zorgvuldige planning en strategisch denken. Hieronder vind je enkele stappen die kunnen helpen bij het opstellen van een actieplan:

 1. Bepaal je doelgroep: Denk na over welke doelgroep je wilt bedienen met je zorgboerderij. Wil je bijvoorbeeld ouderen met dementie ondersteunen of juist mensen met een verstandelijke beperking? Het is belangrijk om je doelgroep goed in kaart te brengen, zodat je je aanbod hierop kunt afstemmen.
 2. Analyseer de marktvraag: Onderzoek of er vraag is naar zorgboerderijen in jouw regio en wat de behoeften van potentiële klanten zijn. Hierbij kun je denken aan vragen als: Wat voor activiteiten willen zij graag doen op de boerderij? Welke begeleiding hebben zij nodig? Door hierop in te spelen kun je je aanbod beter afstemmen op de behoeften van je klanten.
 3. Stel een businessplan op: Maak een overzicht van de kosten die je verwacht te maken en de inkomsten die je kunt genereren. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van personeel, het aanschaffen van materialen en het onderhoud van de boerderij. Vergeet ook niet om de inkomsten mee te nemen, zoals de vergoeding die je ontvangt voor het bieden van zorg en eventuele subsidies of fondsen.
 4. Registreer je bedrijf: Om een zorgboerderij te starten, dien je je bedrijf te registreren bij de Kamer van Koophandel. Dit is nodig om bijvoorbeeld vergunningen en subsidies aan te kunnen vragen.
 5. Werk samen met zorginstellingen: Om klanten te werven en de continuïteit van je zorgboerderij te waarborgen, is het belangrijk om samen te werken met zorginstellingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken of ziekenhuizen. Zij kunnen potentiële klanten doorverwijzen naar jouw zorgboerderij.
 6. Zorg voor goede begeleiding: Zorg ervoor dat je personeel de juiste kennis en vaardigheden heeft om de klanten goed te begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen en opleidingen. Ook is het belangrijk om een goed begeleidingsplan op te stellen voor de klanten, waarin duidelijk staat welke begeleiding zij kunnen verwachten en wie hun contactpersoon is.

Door deze stappen te volgen en de juiste ondersteuning en begeleiding te zoeken, kun je een zorgboerderij succesvol starten. Het is belangrijk om de kosten en baten van de verschillende stappen en keuzes goed af te wegen en rekening te houden met de factoren die de haalbaarheid en rendabiliteit beïnvloeden.

Meer informatie nodig?

 • Kenniscentrum : Groene Zorg gesubsidieerd door Vlaams Departement Landbouw en Visserij
 • Wetgeving:
 • Administratie:
 • Economie:
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven