Landbouwers worden de energieproducten van de toekomst

Kader:

 • Elektriciteitsverbruik zal over 10 jaar verdriedubbelen.
 • Gemeenten willen tegen die tijd energieneutraal zijn.
 • Netwerkcongestie is een beperking.
 • Lokale energieproductie (local4localenergiehubs) en energiecoöperaties van buurten worden belangrijk.
 • Tijdelijke overschotten kunnen omgezet worden in waterstof als bewaarconcept.
 • Zonnepark en windpark worden energiepark (productie, opslag en distributie)

Er zijn verschillende redenen waarom landbouwers zelf meer energie zouden willen produceren:

 1. Kostenbesparing: Door zelf energie te produceren, kunnen landbouwers hun energiekosten verlagen en hun operationele kosten verminderen.
 2. Onafhankelijkheid: Door zelfvoorzienend te zijn in hun energiebehoeften, zijn landbouwers minder afhankelijk van de energieleveranciers en de prijsschommelingen van fossiele brandstoffen.
 3. Duurzaamheid: Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen, kunnen landbouwers bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en het behoud van het milieu. Het kan ook bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
 4. Nieuwe inkomstenbronnen: Landbouwers kunnen ook extra inkomsten genereren door hun overtollige energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit kan ook helpen om hun inkomsten te diversifiëren en de landbouwbedrijven financieel veerkrachtiger te maken.
 5. Technologische ontwikkeling: Door zelf energie te produceren, kunnen landbouwers nieuwe technologieën en innovaties toepassen, zoals zonne-energie en biogas, waardoor hun bedrijven efficiënter en productiever kunnen worden.

Er zijn verschillende manieren waarop landbouwers zelf meer energie kunnen produceren, waaronder:

 1. Zonne-energie: Landbouwers kunnen zonnepanelen op hun dak of op het land installeren om zonne-energie op te wekken.
 2. Windenergie: Landbouwers kunnen windturbines op hun land plaatsen om windenergie op te wekken.
 3. Biogas: Landbouwers kunnen organisch afval, zoals mest en voedselresten, omzetten in biogas door middel van anaerobe vergisting. Dit biogas kan vervolgens worden gebruikt voor verwarming, elektriciteit of brandstof voor voertuigen.
 4. Warmtepompen: Landbouwers kunnen warmtepompen gebruiken om warmte uit de grond of het water te halen en te gebruiken voor verwarming.
 5. Biomassa: Landbouwers kunnen biomassa, zoals houtsnippers, stro en maïsstengels, gebruiken om energie op te wekken in biomassaketels of -verbranders.
 6. Waterkracht: Landbouwers die in de buurt van waterlopen wonen, kunnen waterkracht gebruiken om elektriciteit op te wekken.
 7. Brandstofcellen: Landbouwers kunnen brandstofcellen gebruiken om waterstofgas om te zetten in elektriciteit en warmte.

Het is belangrijk om te onderzoeken welke methode het meest geschikt is voor de specifieke behoeften en mogelijkheden van elk individueel landbouwbedrijf, en om de investeringskosten, onderhoud en andere aspecten in overweging te nemen voordat er wordt geïnvesteerd in energieproductie.

Waarom nog niet het gewenste resultaat?

Er zijn verschillende redenen waarom landbouwers niet altijd zelf meer energie produceren:

 1. Hoge initiële investeringskosten: De initiële investeringen voor het opzetten van hernieuwbare energie-installaties kunnen hoog zijn en kunnen een belemmering vormen voor landbouwers die niet over voldoende financiële middelen beschikken om te investeren in dure technologieën.
 2. Gebrek aan kennis en expertise: Landbouwers kunnen beperkte kennis en expertise hebben over hernieuwbare energie-installaties en hun werking, en kunnen zich terughoudend voelen om te investeren in technologieën waar ze niet bekend mee zijn.
 3. Beperkte toegang tot financiering: Landbouwers kunnen moeite hebben om financiering te vinden voor hernieuwbare energieprojecten, vooral als ze geen toegang hebben tot traditionele financieringsbronnen.
 4. Regelgevingsbeperkingen: Regelgevingsbeperkingen kunnen de ontwikkeling van hernieuwbare energie-installaties beperken, zoals vergunningsprocedures, lokale bouwvoorschriften en landgebruikbeperkingen.
 5. Afhankelijkheid van subsidies: Landbouwers kunnen afhankelijk zijn van subsidies om hernieuwbare energie-installaties te financieren, en als deze subsidies aflopen, kan het moeilijk zijn om de investeringen terug te verdienen.
 6. Concurrerende prioriteiten: Landbouwers kunnen andere prioriteiten hebben die concurreren met investeringen in hernieuwbare energie, zoals landbouwproductie, infrastructuur en marketing.

Het is belangrijk om deze beperkingen te begrijpen en aan te pakken om landbouwers te helpen meer hernieuwbare energie te produceren en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Actieplan concreet maken

Het produceren van energie als landbouwer kan een rendabele en duurzame manier zijn om extra inkomsten te genereren en tegelijkertijd bij te dragen aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk. Hieronder vindt u enkele stappen om een haalbaar en rendabel actieplan op te stellen:

 1. Analyseer de energiebehoeften: Voordat u begint met het produceren van energie, moet u de energiebehoeften van uw landbouwbedrijf analyseren. Hoeveel energie verbruikt uw bedrijf? Welke apparatuur en machines hebben energie nodig en hoeveel? Op basis van deze analyse kunt u bepalen hoeveel energie u moet produceren en welke energiebronnen het meest geschikt zijn.
 2. Bepaal de meest geschikte energiebron: Er zijn verschillende opties voor het produceren van energie op een boerderij, waaronder zonne-energie, windenergie, biomassa en biogas. Elk van deze opties heeft zijn eigen voor- en nadelen en de keuze hangt af van verschillende factoren, zoals de locatie van de boerderij, beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en de lokale energiemarkt.
 3. Maak een kosten-batenanalyse: Nadat u hebt besloten welke energiebron het meest geschikt is, moet u een kosten-batenanalyse maken om te bepalen of de investering haalbaar is. Het is belangrijk om alle kosten en opbrengsten op te nemen, inclusief de kosten voor de installatie van de apparatuur, onderhoud, de opbrengsten van de energieproductie en eventuele subsidies of belastingvoordelen.
 4. Ontwikkel een actieplan: Na het bepalen van de meest geschikte energiebron en het uitvoeren van de kosten-batenanalyse, moet u een actieplan ontwikkelen. Dit plan moet alle aspecten omvatten, zoals de installatie van de apparatuur, het onderhoud en de financiering. Het is belangrijk om een realistisch tijdspad te ontwikkelen en mogelijke obstakels te identificeren en strategieën te ontwikkelen om deze te overwinnen.
 5. Werk samen met de gemeenschap: Samenwerking met de lokale gemeenschap kan bijdragen aan het succes van het energieproject. U kunt bijvoorbeeld samenwerken met andere boeren of lokale bedrijven om de energie die u produceert te verkopen en gezamenlijk de kosten te delen.
 6. Monitor en evalueer: Zodra het project van start gaat, is het belangrijk om de prestaties te monitoren en regelmatig te evalueren. Dit helpt u om mogelijke problemen op te sporen en tijdig op te lossen, evenals om eventuele verbeteringen aan te brengen om de prestaties en efficiëntie te optimaliseren.

Door deze stappen te volgen en samen te werken met de gemeenschap, kunt u als landbouwer een haalbaar en rendabel actieplan ontwikkelen om energie te produceren en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Meer informatie nodig?

 • Kenniscentrum : www.windunie.nl
 • Wetgeving:
 • Administratie:
 • Economie:
 • Subsidie:
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven