Maatwerkgever via sociale economie

Het starten van een maatwerkbedrijf via sociale economie kan een oplossing bieden voor land- en tuinbouwers om verschillende redenen:

 1. Tewerkstelling van kwetsbare groepen:
  Maatwerkbedrijven via sociale economie hebben als doel om mensen die moeilijk aan werk geraken (zoals personen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen, etc.) een job te bieden. Door het oprichten van zo’n bedrijf kunnen land- en tuinbouwers bijdragen aan de sociale inclusie en tewerkstelling van deze groepen.
 2. Arbeidsintensieve sector:
  De land- en tuinbouwsector is een arbeidsintensieve sector waarin veel handen nodig zijn voor verschillende werkzaamheden, zoals oogsten, zaaien, snoeien en verzorgen van gewassen en dieren. Maatwerkbedrijven via sociale economie kunnen hierbij ondersteuning bieden door de inzet van extra arbeidskrachten.
 3. Flexibiliteit en aanpasbaarheid:
  Land- en tuinbouwactiviteiten zijn sterk afhankelijk van weersomstandigheden en seizoenen. Door samen te werken met een maatwerkbedrijf via sociale economie kan de tewerkstelling flexibeler en aanpasbaarder worden gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld extra personeel ingezet worden tijdens drukke periodes of kunnen bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden door het maatwerkbedrijf wanneer de weersomstandigheden minder gunstig zijn.
 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
  Door het oprichten van een maatwerkbedrijf via sociale economie kunnen land- en tuinbouwers bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze bieden kansen aan kwetsbare groepen en dragen bij aan de sociale cohesie in de regio.

Kortom, het oprichten van een maatwerkbedrijf via sociale economie kan voor land- en tuinbouwers een oplossing bieden op het vlak van tewerkstelling, flexibiliteit, aanpasbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Er zijn verschillende redenen waarom land- en tuinbouwers nog niet massaal gebruik maken van maatwerkbedrijven via sociale economie:

 1. Onbekendheid:
  Veel land- en tuinbouwers zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden en voordelen van maatwerkbedrijven via sociale economie. Ze weten niet hoe ze hiermee in contact kunnen komen en wat de concrete voordelen zijn.
 2. Gebrek aan samenwerking:
  Het opzetten van een maatwerkbedrijf via sociale economie vergt samenwerking met andere partijen, zoals sociale partners, lokale overheden en andere bedrijven. Het ontbreken van een netwerk of de nodige partners kan de oprichting van zo’n bedrijf bemoeilijken.
 3. Financiële drempels:
  De opstart van een maatwerkbedrijf via sociale economie vraagt investeringen in personeel, infrastructuur en materiaal. Dit kan voor land- en tuinbouwers een drempel vormen om de stap te zetten.
 4. Administratieve rompslomp:
  Het opzetten van een maatwerkbedrijf via sociale economie vergt de nodige administratieve procedures en formaliteiten. Voor land- en tuinbouwers die hiermee niet vertrouwd zijn kan dit een obstakel zijn.
  • Controles Sociale Inspectie
  • Dimona
  • Uitkering gevende organisaties moeten eerste een schriftelijke toestemming geven aan de werknemer.
 5. Cultuurverschillen:
  Land- en tuinbouwers werken vaak in een traditionele cultuur en hebben niet altijd ervaring met het werken met kwetsbare groepen. Er kan een kloof zijn tussen de doelstellingen en het profiel van land- en tuinbouwers en die van de maatwerkbedrijven via sociale economie.

Het is belangrijk om deze drempels weg te werken en land- en tuinbouwers te sensibiliseren over de mogelijkheden en voordelen van maatwerkbedrijven via sociale economie.
Dit kan gebeuren

 • door het organiseren van informatie- en sensibiliseringscampagnes
 • door de oprichting van netwerken en samenwerkingsverbanden tussen land- en tuinbouwers en maatwerkbedrijven via sociale economie.
 • door het verminderen van administratieve lasten en financiële ondersteuning kan bijdragen aan de toename van deze vorm van tewerkstelling.

Meer informatie nodig?

Organisatie: Groene Zorg van Boerenbond

Economie: geen cijfers bekend.
Wetgeving: v
Administratie:


Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven