Natuur beschermen via integrale aanpak

Wat zou er kunnen gebeuren, mochten de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd moeten worden met nog andere maatregelen dan alleen stikstof?

 1. Verdroging
  1. Waterpeil in de natuurgebieden omhoog
  1. Industriële waterwinning in en rond natuurgebieden beperken
  1. Drainage en waterverbruik drastisch verminderen: veel grondwaterputten in natuurgebied moeten weg
 2. Pesticiden en andere chemicaliën die reservaten insluipen en de natuur ontregelen
  1. Per direct verbod op bepaalde pesticiden rondom natuurreservaten
  1. Teelten die veel pesticiden vergen zoals bloembollen en pootaardappelen voor export rondom natuurgebieden verbieden
 3. Overdadig menselijk (mede-)gebruik van natuurreservaten en te hoge recreatiedruk
   1. Mensengebied geschikter maken voor sporten en ontspannen
   1. Heraanleg van recreatiegebieden in en rondom steden
   1. Toegankelijker maken van boerenlan door er een verdienmodel aan te koppelen ter compensatie.
   • Tegen loslopende honden in natuurgebied, mountainbikeparcours en evenementen in natuurgebied
 4. Houtproductie
  1. Productiebossen aanleggen op boerenland om de houtproductie geleidelijk over te nemen
 5. Natuurvriendelijker beheer
  1. Beheerders budget geven voor kleinschaliger beheer.
  2. Koolstofbronnen (bijvoorbeeld bladeren) gebruiken in landbouw.
  3. Beheerders informeren over vastgestelde invasieve exoten, die de biodiversiteit bedreigen.
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven