Veehouders worden producenten van plantaardige producten.

Consumenten onderzoek toont dat er meer vraag is naar plantaardige voeding.
Ecologisch onderzoek toont dat plantaardige productie veel milieuvriendelijker is dan dierlijke productie.

Plantaardige productie is dus een gewenste transitie.

Er zijn echter een paar beperkingen, die moeten overwogen worden.

 • Veel ondernemers moesten in het begin van hun carrière wel specialiseren in intensieve veehouderij omdat ze geen gebruiksrecht op grond konden verkrijgen. Nu er nog meer gronddruk is, is de omschakeling voor zo’n intensieve veehouders nog moeilijker geworden.
 • Je maakt van een veehouder niet zomaar een tuinbouwer: mocht plantaardige productie zo eenvoudig aan te leren zijn, kon iedereen wel succesvol tuinbouwer worden.
  Never judge a fish climbing a tree.
  Wat zou je ervan vinden als journalist of onderzoeker, om je job te verliezen en een job in de haven van Antwerpen te moeten aanvaarden?
  • Hoeveel ha akkerbouw heb je nodig om een vergelijkbaar arbeidsinkomen te verdienen?
  • Hoeveel ha tuinbouw heb je nodig om een vergelijkbaar arbeidsinkomen te verdienen?
 • Hoe gaat de plantaardige productie bij de consument geraken?
  • Normaal geraakt 50% van de voeding via voedingsindustrie en distributie bij de klant.
   • Fevia ( de federatie van de voedingsindustrie ) geeft in hun duurzaamheidscharter aan minder geïnteresseerd te zijn in maatschappelijk belangrijke items als dierwelzijn, landbouwpraktijken, transport, biodiversiteit en lokale productie. Hoe groot is dan de kans, dat deze stakeholder dan bereid is om deze maatschappelijke wensen ook te valoriseren in prijsonderhandelingen?
   • De supermarkten verkopen wat ze willen aanbieden: de klant koopt wat er aangeboden worden en verandert niet van aankoopkanaal uit gebruiksgemak.
   • De klant is niet gelijk als de consument.
    Wie in de winkelkar kijkt wat de klant effectief koopt, ziet fruit en groenten afkomstig van de andere kant van de wereld, omdat de klant geen besef niet meer van de seizoenen.

Waarom nog niet het gewenste resultaat?

Er zijn verschillende redenen waarom veehouders niet zomaar kunnen overschakelen naar plantaardige productie:

 1. Financiële beperkingen: Veehouders hebben vaak aanzienlijke investeringen gedaan in hun veestapel en infrastructuur, waardoor het moeilijk kan zijn om over te schakelen naar een andere vorm van landbouw zonder financiële ondersteuning.
 2. Kennis en ervaring: Veeteelt is een zeer gespecialiseerde tak van landbouw die specifieke kennis en ervaring vereist. Het kan voor veehouders moeilijk zijn om deze expertise over te dragen naar een ander type landbouw.
 3. Marktvooruitzichten: Er is een grote vraag naar dierlijke producten, zoals vlees, melk en eieren, en deze vraag blijft groeien. Dit kan veehouders er toe aanzetten om zich te blijven richten op de productie van dierlijke producten.
 4. Sociaal-economische impact: Veeteelt is vaak een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten voor landelijke gemeenschappen. Een plotselinge verschuiving naar plantaardige productie kan grote gevolgen hebben voor deze gemeenschappen.
 5. Cultuur en traditie: In sommige gevallen kan veeteelt diepgeworteld zijn in de cultuur en traditie van een regio, wat het moeilijker maakt om over te schakelen naar een andere vorm van landbouw.

Hoewel er steeds meer aandacht is voor de milieu- en gezondheidsvoordelen van plantaardige voeding, blijft het een uitdaging om veehouders te overtuigen om over te schakelen naar plantaardige productie. Een mogelijkheid is om hen te ondersteunen bij het transformeren van hun bedrijf naar meer duurzame en natuurinclusieve praktijken binnen de veehouderijsector.

Actieplan concreet maken

Het opstellen van een haalbaar en rendabel actieplan om van veehouderij naar plantaardige productie over te schakelen, vereist zorgvuldige planning en strategisch denken. Hieronder vind je enkele stappen die kunnen helpen bij het opstellen van een actieplan:

 1. Analyseer de marktvraag: Voordat je begint met het opstellen van een actieplan, is het belangrijk om te onderzoeken welke gewassen op dit moment in trek zijn op de markt. Analyseer de vraag naar bepaalde plantaardige producten en kijk of er mogelijkheden zijn om je te onderscheiden van de concurrentie.
 2. Kies de juiste gewassen: Kies gewassen die goed groeien in de omgeving waarin je opereert. Het is belangrijk om rekening te houden met de bodemgesteldheid, het klimaat en de beschikbaarheid van water en andere hulpbronnen. Ook moet je de kosten en baten van de verschillende gewassen afwegen.
 3. Maak een inventarisatie van de benodigde middelen: Voordat je begint met de omschakeling, is het belangrijk om een inventarisatie te maken van de middelen die je nodig hebt. Dit kan variëren van zaden en meststoffen tot landbouwmachines en irrigatiesystemen. Maak hierbij ook een kosten-batenanalyse en bepaal hoe je de financiering wilt regelen.
 4. Plan de omschakeling: Als je alle benodigde informatie hebt verzameld, is het tijd om de omschakeling te plannen. Hierbij is het belangrijk om een realistisch tijdschema op te stellen en rekening te houden met eventuele obstakels die zich kunnen voordoen tijdens het proces.
 5. Investeer in de juiste kennis en vaardigheden: Bij het omschakelen naar plantaardige productie is het belangrijk om over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken. Dit kan betekenen dat je opleidingen moet volgen of samenwerkingen moet aangaan met andere partijen die deze kennis wel hebben.
 6. Ontwikkel een verkoopstrategie: Om ervoor te zorgen dat je producten ook daadwerkelijk verkocht worden, is het belangrijk om een goede verkoopstrategie te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je samenwerkingen aangaat met lokale afnemers, of dat je kiest voor een online verkoopplatform.

Door deze stappen te volgen en de juiste ondersteuning en begeleiding te zoeken, kun je de overgang van veehouderij naar plantaardige productie succesvol maken. Zorg ervoor dat je de kosten en baten van de verschillende stappen en keuzes goed afweegt en rekening houdt met de factoren die de haalbaarheid en rendabiliteit beïnvloeden.

Meer informatie nodig?

 • Kenniscentrum :
 • Wetgeving:
 • Administratie:
 • Economie:
Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven