Bedrijfseconomische studies

Current Status
Not Enrolled
Price
€ 500,00
Get Started

Aanleiding:

Hoe komt het dat na zoveel jaren bedrijfseconomische studies we er niet in slagen om ondernemers uit te leggen wat de werkelijke kostprijs is van hun product?

Een bedrijfseconomische studie kan verschillende doelstellingen hebben, zowel op het niveau van individuele bedrijven als op bredere niveaus, zoals de sector of het beleid. Hier zijn enkele doelstellingen waarvoor een bedrijfseconomische studie kan worden uitgevoerd:

 1. Bedrijfsniveau:
  Een bedrijfseconomische studie kan worden uitgevoerd om de prestaties en de financiële gezondheid van een specifiek bedrijf te analyseren. Dit omvat het beoordelen van winstgevendheid, kostenbeheersing, liquiditeit, efficiëntie van bedrijfsprocessen, investeringsbeslissingen en andere financiële aspecten die van belang zijn voor het succes van het bedrijf.
 2. Sectorniveau:
  Op het niveau van de sector kan een bedrijfseconomische studie worden uitgevoerd om de trends, kansen en uitdagingen binnen een bepaalde sector te analyseren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bestuderen van de marktstructuur, concurrentieanalyse, marktaandeel van bedrijven, groeipotentieel, technologische ontwikkelingen en andere factoren die van invloed zijn op de bedrijfsprestaties in die sector.
  Let wel: een bedrijfseconomische studie op bedrijfsniveau kan andere gegevens bevatten dan een sectorstudie. Wat goed genoeg is in de ene aanpak kan leiden tot gigantische fouten in de sectoraanpak.
  Het is niet de bedoeling dat de sector studie gebruikt wordt door andere sectoren om er hun prijsbeleid op aan te passen. Ik vermoed echter dat dit nu wel gebeurt.
 3. Beleidsniveau:
  Een bedrijfseconomische studie kan ook worden gebruikt om beleidsmakers te informeren en te adviseren. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het evalueren van economische effecten van overheidsbeleid, het analyseren van de impact van regelgeving op bedrijven, het beoordelen van belastingbeleid, het bestuderen van arbeidsmarktontwikkelingen en andere economische vraagstukken die van belang zijn voor het formuleren van effectief beleid.
  Beleidsmakers vragen hun schrijvende ambtenaren om uit bedrijfseconomische studies argumenten te halen om beleidskeuzes te verdedigen. Het is belangrijk dat allen de mogelijk inschattingsfouten van zo’n studies meenemen in hun overwegingen.
 4. Investeerders en financiers:
  Bedrijfseconomische studies kunnen ook worden uitgevoerd om potentiële investeerders en financiers inzicht te geven in de financiële levensvatbaarheid en het groeipotentieel van een bedrijf. Dit kan helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen, het beoordelen van risico’s en het identificeren van kansen.
  Banken en financiers ondersteunen graag risicoloze investeringen, die zich op termijn terugverdienen met rente. Indien er geen fatsoenlijke bedrijfsboekhouding is, kan een bedrijfseconomische boekhouding een oplossing bieden, voor zover die cijfers niet net om die reden zijn gemanipuleerd. Een bedrijfseconomische boekhouding is dus een kans , maar kan ook een risico vormen.

Het is ook belangrijk op te merken dat bedrijfseconomische studies soms bredere maatschappelijke doelen kunnen dienen, zoals duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en ethiek in het bedrijfsleven. Deze aspecten kunnen ook worden geïntegreerd in de verschillende doelstellingen van een bedrijfseconomische studie, afhankelijk van de specifieke context en het belang ervan voor de betrokken partijen.

Ter overweging van rare situaties, die niet uit bedrijfseconomische boekhoudingen komen:

Pano de goedkoopste kip

Pano Boerenbedrog

Panorama : Wat is de prijs van GOEDKOOP?
Ceo van grootdistributie die letterlijk zegt: ‘Via sectoren of federaties krijgen wij een beeld van hun rentabiliteit’. Gevolg: aanpassen of oprotten.

Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven