Aanleiding

Er zijn verschillende bronnen die aangeven over welke transities dit gaat.

De analyses verschillen, maar de uitkomsten komen inhoudelijk grotendeels overeen. Veelal worden de Sustainable Development Goals van de VN als actuele en wereldwijde aandachtspunten gekozen. 

SDG

Deze transities zijn op te delen

  • Meer aandacht voor groepen in de samenleving die het onevenredig moeilijk hebben (en dat wordt versterkt door Corona), meer accent op inclusie, gelijke kansen en voldoende beloning. (1-2-4-5-10)
  • Meer aandacht voor gezondheid in plaats van alleen ‘herstel bij schade’. En dat we als samenleving beter voorbereid moeten zijn op een gezondheidscrisis als Corona. (3)
  • Meer aandacht voor de schade die we dagelijks toebrengen aan het milieu, vanuit productie, afval, voedsel en energie. Ook vanwege de schade voor onze gezondheid. (6-7-11-13-14-15)
  • Meer aandacht voor en regelgeving bij de digitale wereld, zodat kansen benut worden, maar onze data veilig zijn en onze privacy door ons zelf beheerd kan worden. (16)
  • Een ander perspectief op de economie dan alleen welvaart en winst. Meer accent op de bijdrage aan maatschappelijk welzijn en welbevinden. En bedrijven die zelf voldoende reserves aanhouden en daarom niet gauw steun nodig hebben. (8-9-12-17)

Omdat al die doelstellingen zeer overweldigend kunnen overkomen voor de burger,
is het de bedoeling van deze workshop om een praktische aanpak duidelijk te maken,
zodat je er zelf een weg in vindt.

Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven