Afvalstoffenwetgeving

Vlaanderen heeft veel wetgeving rond afval

Er bestaan verschillende bronnen voor de afvalwetgeving:

Voor de burger gelden per gemeente andere regels.
Je kan dit per gemeente opvragen via de app van Recycle.
Het gemeentelijk politiereglement bepaalt hoe jij moet omgaan met afval. Er staat onder andere in wanneer je afval mag buiten plaatsen, hoe je dat doet, wat de sorteerregels zijn …

Voor landbouwers en KMO’s gelden de regels voor bedrijfsafval.
U vindt hierover heel wat informatie op de OVAM-website: Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf (vlaanderen.be).

 • U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilnisbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval.
  • Transparante zakken voor bedrijfsrestafval verplicht sinds 01/01/2023
   • Wie bedrijfsrestafval aanbiedt in een container, moet hiervoor sinds 1 januari 2023 transparante zakken gebruiken. Zo kan de inzamelaar snel en makkelijk een visuele controle uitvoeren op sorteerfouten. Deze verplichting geldt alleen voor het bedrijfsrestafval, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen.
 • Register van geproduceerde afvalstoffen
  • Elke afvalstoffenproducent van bedrijfsafvalstoffen houdt een register bij van de geproduceerde afvalstoffen. Het sjabloon vind je hieronder bij de tools.
 • Sorteerverplichtingen voor bedrijven
  • Bedrijven dienen 22 afvalstromen selectief in te zamelen Sorteren aan de bron leidt tot een betere en meer hoogwaardige recyclage. Op die manier kunnen we waardevolle grondstoffen in de keten houden en zijn we een stapje dichter bij een circulaire economie.
   • (Bron:VLAREMA, artikel 4.3.2). (zie figuur hierboven)
    • 1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
    • 2° glasafval;
    • 3° papier- en kartonafval;
    • 4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
    • 5° groenafval;
    • 6° textielafval;
    • 7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
    • 8° afvalbanden; zie ook Recytire
    • puin;
    • 10° afvalolie; zie ook Valorlub
    • 11° gevaarlijke afvalstoffen;
    • 12° asbestcementhoudende afvalstoffen; zie ook Asbest
    • 13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
    • 14° afvallandbouwfolies; zie ook Landbouwfolies
    • 15° afgedankte batterijen en accu’s. zie Bebat
    • 16° pmd-afval.
    • 17° houtafval;
    • 18° metaalafval;
    • 19° afgedankte matrassen;
    • 20° recycleerbare harde kunststoffen;
    • 21° geëxpandeerd polystyreen;
    • 22° folies.
    • 23° keukenafval en etensresten;
    • 24° levensmiddelenafval.
 • Wat niet hoort bij de selectieve stromen, wordt beschouwd als bedrijfsrestafval.
  Voor de ophaling hiervan dient u als bedrijf een contract af te sluiten met een privaatrechtelijke ophaler. Als u afvalzakken gebruikt in uw container bedrijfsrestafval, dienen deze transparant te zijn opdat een visuele controle door de inzamelaar mogelijk is.
  Risico: Indien er een sorteerfout wordt vastgesteld, zal de inzamelaar een non-conformiteit melden aan de klant en registreren in een register. Op basis hiervan kan er gericht gehandhaafd worden en krijgt die een aanslagboete.
 • Let op :vanaf 01/01/2024 voor alle bedrijven:
  Voor keukenafval/etensresten en respectievelijk levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) dienen aparte inzamelrecipiënten voorzien te worden. Neem contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe u deze apart kan aanbieden.

Tools

Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven