Wat zijn de gevolgen als een transitie verkeerd wordt aangepakt? (interne versie)

Transitie is meestal ingrijpend, vanuit ander visie om het algemeen belang te dienen.

Wanneer de transitie verkeerd wordt aangepakt, spreken deelnemers over ‘dwangvisie‘.
Alles wat de leidende coalitie doet om de vordering in de transitie te monitoren, geeft het gevoel in een controlemaatschappij te leven.

Deelnemers lopen verschillende risico’s.

 1. Psychologische gevolgen:
  Transitie kan leiden tot een hoge mate van psychologische stress en angst. Als de transitie niet goed wordt aangepakt, kan dit de psychologische gezondheid van deelnemers verder verslechteren. Bijvoorbeeld, als de deelnemer niet het gevoel heeft dat hij/zij/hen de juiste zorg en ondersteuning krijgt, kan dit leiden tot gevoelens van wanhoop, depressie en zelfs suïcidale gedachten.
  Binnen veel organisatie ziet met de burnout-ratio stijgen, terwijl de leidende coalitie denkt er alles aan te doen om dit te vermijden.
 2. Sociale gevolgen:
  Als de transitie niet goed wordt aangepakt, kan dit leiden tot sociale gevolgen voor deelnemers. Bijvoorbeeld, de deelnemer voelt zich niet gerespecteerd door zijn/haar omgeving.
  Door zich (soms ongepast) te verzetten, stijgt de sociale isolatie en ontstaat mogelijk zelfs agressief verzet tussen partijen.
  Hoe langer dit aansleept, hoe minder kansen duidelijk worden om de transitie succesvol af te ronden.

Een veel voorkomende blokkering voor verandering, die hierboven niet is beschreven, is de aangeleerde hulpeloosheid.
In een filmpje van Seligmans onderzoek, wordt dit verder uitgelegd.
Dit fenomeen is ook beschreven in beleidingstrajecten van armoedebestrijding, verslavingsproblematiek en bijzondere jeugdzorg en verklaart dat er een bijzondere begeleiding nodig is voor bijzondere kwetsbare groepen.

Een hond, die na vele pogingen ontdekt Dat hij toch altijd stroomstoten krijgt, geeft het op om te proberen ontsnappen.
Dit geldt ook voor boeren, die probeerden te voldoen aan alle voorwaarden om in orde te zijn.

(oplossing:  cfr verslavings- en armoede preventie vlgs Diclimente &  Prochaska)

Een slechte aanpak van transitie brengt bovendien ons tot een escalatieladder.

Bij een goed onderhandelde verandering probeert men een win-win situatie te realiseren.
Wanneer het verkeerd aangepakt wordt, gaan alle deelnemers werken naar een lose-lost situatie.

Media smullen van drama en gevecht. Bovendien zullen drukkingsgroepen er alles aan doen om de grootste verliezers in de transitie in beeld te brengen.
Het is daarom dat we meest beelden krijgen van bedrijven, die in de rechterkant van deze tabel opereren.

Het is daarom essentieel dat deelnemers die de transitie als dwangvisie en een bewijs van controlemaatschappij ervaren, toegang hebben tot de juiste hulpverlening en ondersteuning.
Dit omvat het werken met zorgverleners , bedrijfscoachen, die ervaring hebben met de identiteit van de miskende deelnemer.

Om een aanzet te geven aan begeleiders en transitiecoachen, wil ik de sleutel voor succes met u delen.

Het is eigenlijk gek, dat zoveel symposia en voorgaande projecten voorbij gaan aan de aandacht voor de uitgangspunten van de deelnemers.

Overheidsingrijpen vanuit de macht is zinloos en leidt alleen tot een oorlog met alleen maar verliezers.

 • Bovendien leidt een harde druk naar links tot een onevenredige druk naar rechts.
  Een tijdelijke overwinning van de ene kant kan hierdoor resulteren in totaal verlies van resultaat.
 • Geen enkel regulier leger heeft het in de geschiedenis gewonnen tegen een ongecontroleerde groep guerrillastrijders, die hun leven willen geven om te vechten voor hun identiteit en persoonlijke toekomst.

In de volgende lessen zal ik deze essentiële bouwstenen uitleggen.
“Essentieel” wil hier zeggen: uitermate belangrijk om het doel te halen.

Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies, om je beter te kunnen bedienen. Indien je verder klikt, kan je gewoon verder kijken naar de inhoud van deze website.   Indien je meer wilt lezen hierover, klik hier.

Scroll naar boven